กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม คืออะไร

syndrome fin fun

โรคดาวน์ซินโดรมหรือกลุ่มอาการดาวน์น่าจะเป็นโรคที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ปัจจุบันนี้แม้ยังไมสามารถมีวิธีการรักษาอาการดังกล่าวให้หายขาดได้แต่จริงๆ แล้วผู้ที่มีอาการเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าต้องได้รับการใส่ใจดูแลจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดรวมถึงคนอื่นๆ ที่พบเจอก็ต้องเข้าใจในอาการที่พวกเขาเป็นด้วยเช่นเดียวกัน

ทำความรู้จักกับกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม

กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการมีโครโมโซม 21 เกินมาแบบทั้งอันหรือแค่บางส่วน ผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะนี้จะพัฒนาการช้า ใบหน้าเป็นลักษณะเฉพาะ เกิดความพิการในด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ระดับสติปัญญาโดยเฉลี่ยของผู้ที่มีอาการดาวน์ซินโดรมในผู้ใหญ่อายุประมาณ 50 ปี จะมีความคิดเท่ากับเด็กที่อายุประมาณ 8-9 ปี อย่างไรก็ตามระดับสติปัญญาของผู้ป่วยแต่ละคนสามารถแตกต่างกันได้ สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้กลายเป็นกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมก็มาจากการมีโครโมโซมงอกเกินออกมา 1 แท่ง นั่นคือโครโมโซมคู่ที่ 21 ปกติแล้วจะมี 2 แท่งแต่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีทั้งหมด 3 แท่ง ทางการแพทย์จะเรียกลักษณะดังกล่าวว่า แฝดสามของโครโมโซม 21 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดโรคนี้เฉลี่ยถึง 95% นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ รองลงมาอีกนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนของโครโมโซม นั่นก็คือโครโมโซมเกิดการย้ายที่ เช่น โครโมโซมคู่ที่ 14 มายึดติดกับคู่ 21 เป็นต้น สาเหตุนี้พบได้ 4% ส่วนอีกสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดกลุ่มอากาเหล่านี้ได้แต่น้อยมากแค่ 1% นั่นคือ มีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่ง ในคนๆ เดียวเรียกว่า โมเซอิค การเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์พร้อมกับการตรวจวินิจฉัยยืนยันอีกครั้ง หรืออาจทำการวินิจฉัยหลังการคลอดผ่านการตรวจร่างกายและตรวจพันธุกรรม ปัจจุบันหากพบว่าเด็กในท้องมีภาวะกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

แม้ว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาจะมีอาการของกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมแต่จริงๆ แล้วพวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปหากได้รับการศึกษากับการดูแลที่มีความเหมาะสม ดังนั้นคนรอบข้างของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้เขาสามารถใข้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและยังสามารถอยู่ได้แบบคนทั่วไปด้วย