แนวทางการป้องกันดาวน์ซินโดรมมีจริงเปล่า

เวลาที่เราทุกคนมีลูกก็อยากที่จะให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายสมส่วนครบถ้วนทั้ง 32 ประการ คงไม่มีใครอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีอาการป่วยติดตัวมาหรือเป็นเด็กทุพลภาพตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอน ยิ่งหากเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่เครียดหนักเข้าไปใหญ่ โรคดาวน์ซินโดรมเป็นโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนที่สำคัญยังเป็นโรคที่หาทางรักษาไม่ได้ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าหากพ่อแม่คนไหนมีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นโรคดาวน์ซินโดรมก็หมายความว่าจะต้องเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต จึงทำให้เกิดข้อสงสัยจากหลายคนว่าจริงๆ แล้วโรคดาวน์ซินโดรมเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่เพื่อที่ว่าพ่อแม่บางคนจะได้รู้จักการป้องกันโรคนี้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้ลูกของตนเองเกิดอาการป่วยดังกล่าว

เราสามารถป้องกันการเกิดโรคดาวน์ซินโดรมกับเด็กได้หรือไม่

หากว่ากันตามหลักทางการแพทย์โรคดาวน์ซินโดรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นนอกจากจะยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแล้วยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวรด้วยเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กคนไหนที่เกิดมาจะมีอาการของโรคดาวน์ซินโดรมหรือไม่ เพราะหากตอนที่อยู่ในท้องแล้วตรวจพบว่าเด็กคนดังกล่าวมีอาการของโรคดาวน์ซินโดรมนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อตอนเขาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่มีอาการป่วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สามารถค้นหาวิธีการป้องกันได้อย่างแน่ชัดแต่มันก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เด็กที่เกิดมาเสี่ยงต่อการเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้ วิธีการหลีกเลี่ยงที่ว่านี้คือจะต้องไม่มีลูกตอนที่อายุเยอะแล้ว เนื่องจากว่าหญิงที่มีอายุเยอะเมื่อตั้งครรภ์ลูกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้ ปกติช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ของหญิงสาวก็คืออายุระหว่าง 24-30 ปี นอกจากนี้คนที่เป็นภาวะมีบุตรยากแล้วเกิดตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะก็มีโอกาสที่เด็กเกิดมาแล้วจะป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้เช่นเดียวกัน

อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วการที่เด็กป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมยังไม่สามารถหาวิธีการป้องกันได้อย่างแน่ชัดรู้แต่เพียงว่าควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หากอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ตั้งครรภ์อายุยังน้อยจะไม่มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการตรวจครรภ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นโรคดาวน์ซินโดรมหรือไม่