This Theme Supports a Custom FrontPage

วิธีฝึกทักษะให้ดีในหมู่สังคมออทิสติก

วิธีฝึกทักษะให้ดีในหมู่สังคมออทิสติก

ความบกพร่องทางด้านทักษะการใช้ชีวิตในสังคม เป็นปัญหาหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง สำหรับเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิซึมสเปคตรัม หรือ เด็กออทิสติก ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะตั้งแต่เล็ก จนมีพัฒนาทางภาษาที่ดีขึ้นแล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่เด็กออทิสติกเข้าสู่ช่วงเข้าโรงเรียน พวกเขาก็มักจะต้องกลับเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาอีกครั้งด้วยปัญหาความบกพร่องทางด้านทักษะสังคม เช่น เล่นกับเพื่อนไม่ได้,ไม่อาจสร้างปฏิสัมพันธ์กับคุณครูและเพื่อนได้,มีการสื่อสารทางสังคมอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยความบกพร่องทางด้านนี้ จะส่งผลต่อทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้มาก ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจรวมทั้งพัฒนาการด้านอื่นๆ ตามมา เพราะฉะนั้น พ่อ – แม่ ผู้ปกครอง จึงจำเป็นต้องทุ่มเทและใส่ใจฝึกฝนทักษะด้านนี้เป็นพิเศษ ส่วนใหญ่แล้วมักเน้นในเรื่อง การสบตากับผู้อื่นเวลาพูดคุย,ส่งยิ้ม,เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ,ฟังอย่างตั้งใจ,สนทนาอย่างต่อเนื่อง,มีความใส่ใจและเข้าใจในผู้อื่น รวมทั้งมีการตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยสามารถฝึกฝนได้ด้วยวิธีจำลองเหตุการณ์ เพื่อให้เด็กปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย หรือสอนโดยให้เขาจดจำประโยคสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้โดยตรงกับชีวิตจริง การสอนเรื่องราวทางสังคมให้แก่เด็กออทิสติก ผู้ปกครองจะต้องมีการกำหนดเรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม นำมาสอนเด็ก โดยเน้นในเรื่องลักษณะทางสังคมที่สำคัญ,ปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งวิเคราะห์ว่าจะเกิดขึ้นแตกต่างจากเด็กทั่วไป ถ้าเป็นเด็กออทิสติกเขาจะโต้ตอบอย่างไร รวมถึงแสดงเหตุผลที่เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นนั้น เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกมีความรู้และความเข้าใจในถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม,เข้าใจอารมณ์,เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รวมทั้งมีวิธีปฏิบัติตนอันเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้นๆ จนกระทั่งสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ โดยค่อยๆ ลดพฤติกรรมเป็นปัญหาลง โดยเรื่องราวทางสังคมที่นำมาสอนเขา ควรเป็นเหตุการณ์ซึ่งพบได้จริงทั่วไปในชีวิตประจำวัน ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 อีกทั้งถ้ามีภาพประกอบให้ดูก็ยิ่งจะทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น เช่น เด็กนักเรียนจะต้องตั้งใจทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยไปเล่น การส่งยิ้มให้เพื่อนเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ หนูต้องเดินอย่างเรียบร้อยในแถว ไม่แซงหน้าเพื่อน ถ้าหนูส่งเสียงดังในห้องเรียนRead more about วิธีฝึกทักษะให้ดีในหมู่สังคมออทิสติก[…]

โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ อินเดียซินโดรม สตอกโฮล์มซินโดรม ลอนดอนซินโดรม และ Uppgivenhetssyndrom

โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ อินเดียซินโดรม สตอกโฮล์มซินโดรม ลอนดอนซินโดรม และ Uppgivenhetssyndrom

บางทีโลกของเรามันมักมีอะไรแปลกๆ ให้ได้ประหลาดใจกันเสมอ ปกติโรคหรืออาการป่วยต่างๆ มันไม่ได้เลือกสถานที่ เวลาใดๆ ทั้งสิ้น มันสามารถเกิดขึ้นได้จากทั่วทุกมุมโลก แต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่าความประหลาดของโลกใบนี้มันมีอยู่จริงโดยเฉพาะความประหลาดอันเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่าเราๆ จนมีโรคแปลกๆ ที่เกิดขึ้นแค่บางพื้นที่ คนบางกลุ่ม จนกลายเป็นเรื่องทำนองไม่ค่อยอยากมีคนเชื่อมากนักทว่ามันมีจริงขึ้นมาเล่นเอาสับสนไปตามๆ กัน โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ อินเดียซินโดรม – เริ่มต้นกันด้วยโรคแรกกับอินเดียซินโดรม เราทุกคนรู้กันดีว่าแต่ละปีจะมีผู้คนมหาศาลเดินทางเพื่อไปแสวงบุญ แต่ความน่าแปลกคือมีบางคนเมื่อไปแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาบ้านอีกเลย ด้วยอินเดียมีลัทธิต่างๆ มากมาย บางลัทธิมีการดึงดูดจนผู้แสวงบุญบางคนรู้สึกว่าตนเองติดจนยากจะถอนตัว การฝึกตามความเชื่อของลัทธิจะทำให้ผู้แสวงบุญไม่เป็นตัวของตัวเอง มอบชีวิตของตนเองให้กับสิ่งที่นับถือ มักเกิดกับคนตะวันตกที่เดินทางไปเนื่องจากพวกเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาจากวัฒนธรรมแปลกใหม่ และอาการจะหายไปเมื่อได้กลับบ้านหรือสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ แต่ถ้าใครแก้ไม่ได้ก็กลายเป็นโรคถาวรและหลอนตายไป สตอกโฮล์มซินโดรม – เกิดจากการถูกทำร้างร่างกายแต่เลือกไม่เอาผิดคนร้าย กลับกันยังเห็นอกเห็นใจ ยอมโดนทำร้าย บางคนรู้สึกเสน่หากับคนร้าย ต้นกำเนิดมาจากเมื่อปี 1973 คน 4 คนโดนนาย Jan-Erik Olsson วัย 32 ปีจับเป็นตัวประกันขณะปล้นธนาคาร หลังปล้นเขากลับคิดบวกกับคนร้าย ไม่ขึ้นศาลแถมหาเงินช่วยเหลืออีกต่างหาก ลอนดอนซินโดรม – ตรงข้ามกับสตอกโฮล์มซินโดรมอย่างสิ้นเชิง ตัวประกันจะตอบสนองในทางลบ ขัดขืน ไม่ร่วมมือ โต้เถียง เรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างปี 1980Read more about โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ อินเดียซินโดรม สตอกโฮล์มซินโดรม ลอนดอนซินโดรม และ Uppgivenhetssyndrom[…]

โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ (ปารีสซินโดรม ฟลอเรนซ์ซินโดรม เยรูซาเล็มซินโดรม ลิมาซินโดรม และ The Jumping Frenchmen of Maine)

โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ (ปารีสซินโดรม ฟลอเรนซ์ซินโดรม เยรูซาเล็มซินโดรม ลิมาซินโดรม และ The Jumping Frenchmen of Maine)

เรื่องเกี่ยวกับโรคแปลกๆ บนโลกใบนี้ยังมีสิ่งให้ต้องพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย มันเป็นความประหลาดที่คงไม่มีใครคาดคิดว่ามีอยู่จริง มันอาจมีหรือไม่มีก็ได้แต่เมื่อมีคนเข้ามาสัมผัสกลับรู้สึกว่าคนๆ นั้นมีอาการป่วยเกิดขึ้น เป็นอาการป่วยเฉพาะสถานที่ที่หาสาเหตุอะไรมากไม่ได้ ความน่าสนใจของโรคแปลกๆ ยังมีอีก 5 โรคมาแนะนำกัน รับรองว่าแปลกของจริง โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะคนบางพื้นที่ ปารีสซินโดรม – โรคนี้เกิดขึ้นกับคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงปารีส เมืองแห่งสีสัน แฟชั่นละลานตา แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากดินแดนซามูไรมาเยือนยังประเทศฝรั่งเศสกว่า 6 ล้านคน ปัจจัยหนึ่งคือการเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพงดงาม แฟชั่นต่างๆ ดึงดูดใจให้หลงใหลในการมาเยี่ยมเยือนสักครั้ง แต่บางคนจะตกอยู่ในสภาวะหลอนเฉียบพลัน เห็นภาพหลอน วิตกกังวล มึนหัว เหงื่อออกตลอด วิธีรักษาคือออกมาจากปารีส ฟลอเรนซ์ซินโดรม – หากเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วมีอาการอ่อนเพลีย เหงื่อออก มึนงง นี่คืออาการของโรคฟลอเรนซ์ซินโดรม สาเหตุไมได้มาจากงานศิลปะแต่มักมาจากความเครียดเรื่องการเดินทาง เครื่องดีเลย์ เกิดได้กับคนรักศิลปะทุกคน ส่วนตั้งชื่อตามเมืองฟลอเรนซ์มาจากเมืองนี้มีศิลปะยุคฟื้นฟูมากสุด เยรูซาเล็มซินโดรม – คนที่ได้มีโอกาสไปเยือนกรุงเยรูซาเล็มจำนวนมากจะเกิดอาการจิตหลง สับสนกับตัวเลขแห่งพระคัมภีร์หรือลางสังหรณ์จากพยากรณ์ครั้งสุดท้าย คล้ายกับอาการปารีสซินโดรมแต่อาการโรคนี้จะเกี่ยวข้องกับศาสนา รู้สึกวิตกกังวล อยากอยู่คนเดียว ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ สวมเสื้อผ้าสะอาด เดินเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกาศพระวจนะของพระเจ้า ลิมาซินโดรม – อาการนี้จะต่างกับสตอกโฮล์มซินโดรมอย่างสิ้นเชิง คนร้ายจะเห็นใจเหยื่อRead more about โรคแปลกๆ เกิดเฉพาะกับคนบางพื้นที่ (ปารีสซินโดรม ฟลอเรนซ์ซินโดรม เยรูซาเล็มซินโดรม ลิมาซินโดรม และ The Jumping Frenchmen of Maine)[…]

โรคทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูกมีอะไรบ้าง อาการเป็นอย่างไร ควรดูแลอย่างไร

โรคทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูกมีอะไรบ้าง อาการเป็นอย่างไร ควรดูแลอย่างไร

โรคทางพันธุกรรมคือโรคที่มีสาเหตุหลักจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่หรือพ่อไปสู่ลูก หากพันธุกรรมของพ่อแม่มีความผิดปกติอยู่ก็อาจส่งผลให้เกิดขึ้นกับลูกได้นั่นเอง เป็นสิ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งก็มีหลายโรคเหมือนกัน ลองมาทำความรู้จักโรคต่างๆ ไปพร้อมกันได้เลย โรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก อาการ และการดูแล ธาลัสซีเมีย – เป็นความผิดปกติของสารสีแดงในเม็ดเลือด อาการจะเกิดขึ้นมีลักษณะโลหิตจาง ถือเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกสลายเร็วกว่าเดิม มีความซีดเหลืองเรื้อรัง ต้องรับมาทั้งสองฝ่าย การดูแลให้พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ รับวัคซีนให้ครบ ซิสติกไฟโบรซิส – จัดเป็นโรครุนแรงเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างเอนไซม์ในการย่อยอาหาร สร้างบางส่วนของต่อมน้ำลาย ทางเดินอาหารและเหงื่อ เกิดโรคแทรกซ้อนได้โดย ร่างกายมีสภาพขาดสารอาหาร อวัยวะระบบหายใจอักเสบ ไม่มีแรง วิธีดูแล พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนป่วยให้ดีขึ้น คนเผือก – เกิดจากยีนด้อยในพันธุกรรมสร้างเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งไมได้ส่งผลให้ร่างกายแสดงออกมาเป็นลักษณะเผือก ผิวขาว ผมขาว ตาขาว ม่านตาสีเทาโปร่งแสง รูม่านตาสะท้อนเป็นสีแดง ติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติ วิธีดูแลให้ห่างไกลจากแสงแดดเพราะจะทำให้ตกกระและเกิดโรคแทรกซ้อน ดักแด้ – เป็นกลุ่มโรคผิวหนังอาจพบไม่บ่อย อาการผิวหนังแห้ง บอบบางรุนแรง แผลพุพอง แบ่งความรุนแรงได้หลายระดับมักถ่ายทอดทางพันธุกรรมยีนเด่นและยีนด้อย พบบ่อยในยีนเด่น ต้องได้รับการดูแลมากกว่าปกติ ปกป้องผิวหนังเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดบาดแผล ท้าวแสนปม – เกิดความผิดปกติทางกระดูกRead more about โรคทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูกมีอะไรบ้าง อาการเป็นอย่างไร ควรดูแลอย่างไร[…]

ทำความรู้จัก “โคลฟส์ ซินโดรม” คืออาการป่วยแบบใด รักษาได้หรือไม่

ทำความรู้จัก “โคลฟส์ ซินโดรม” คืออาการป่วยแบบใด รักษาได้หรือไม่

บางทีโลกของเราก็มีเรื่องอะไรที่คาดไม่ถึงเยอะเหมือนกัน อย่างเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น หากเป็นโรคทั่วไปที่คนรู้จักก็พอเข้าใจ ทำใจได้แต่กรณีเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแถมเกิดขึ้นได้น้อยมากกับคนแล้วดันเกิดใกล้ตัวของเรามันคงเป็นอะไรที่น่าฉงนพอดูไม่น้อย เหมือนกับโรคที่เชื่อว่าอาจไม่ค่อยมีใครเคยได้ยินชื่อนักอย่าง โคลฟส์ ซินโดรม อีกโรคที่เกิดขึ้นได้น้อยกับคนแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ อะไรคือ โคลฟส์ ซินโดรม CLOVES syndrome เป็นลักษณะความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบได้ยากมากๆ เป็นความผิดปกติร่วมกันของหลอดเลือด, ผิวหนัง, กระดูก, ไขสันหลัง มีชื่อพร้อมคำแปลอย่างเป็นทางการตามชื่อโรคคือ Congenital = โรคทางพันธุกรรม, Lipomatous = ก้อนไขมัน เนื้องอก, Overgrowth = เจริญเติบโตผิดที่, Vascular Malformations = ความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือด, Epidermal Nevis = ความผิดปกติของผิวหนัง และ Spinal/Skeletal Anomalies/Scoliosis syndrome = ความผิดปกติตรงไขหรือเนื้อสันหลัง อาการของโรค โคลฟส์ ซินโดรม นอกจากเป็นโรคหายากไม่ค่อยพบเจอ พวกสัญญาณ อาการ ความรุนแรงต่างๆ ก็ยังไม่เหมือนกันอีกด้วย โรคนี้อาจส่งระทบตรงเนื้อเยื่ออ่อน กระดูก หออดเลือด อวัยวะภายในต่างๆRead more about ทำความรู้จัก “โคลฟส์ ซินโดรม” คืออาการป่วยแบบใด รักษาได้หรือไม่[…]

VR บำบัดโรคนางฟ้าช่วยทำให้เด็กมีความคิดที่แปลกใหม่ลดอาการคลายเคลียด

VR บำบัดโรคนางฟ้าช่วยทำให้เด็กมีความคิดที่แปลกใหม่ลดอาการคลายเคลียด

ทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเราไปเรียบร้อยแล้ว เราใช้ชีวิตทุกวันอยู่บนโลกอันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย เอาแค่สิ่งรอบตัวเราอย่างสมาร์ทโฟน, ทีวี, รถยนต์ ที่เราเห็นๆ กันทุกวันนี้ก็ล้วนเกิดมาจากเทคโนโลยีทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ล้ำหน้ากว่าจนทำให้มนุษย์เรารู้สึกก้าวล้ำไปอีกขั้นคือสิ่งทีเรียกว่า เทคโนโลยี VR เพราะนอกจากจะนำมาซึ่งความน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วมีแนวคิดว่า VR ยังช่วยบำบัดโรงนางฟ้าได้อีกด้วย ประสิทธิภาพการใช้งาน VR กับโรคนางฟ้า ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า VR กันก่อน หรือ Virtual Reality เป็นโลกเสมือนจริง ค่อยๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมากขึ้น จุดเด่นหลักของตัวเทคโนโลยีนี้คือการทำให้คนเราสามารถสัมผัส พบเห็น ได้ยิน รู้สึกไปกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นนิยามหนึ่งของการจำลองมิติเสมือนจริงจนเกิดจินตนาการความรู้สึกไปพร้อมๆ กันเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ โดยเจ้า VR ได้มีการคิดพร้อมพัฒนาขึ้นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อหวังจะใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุด ขนาดว่ามีการนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคนางฟ้าที่แม้ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการแต่กรณีศึกษาที่กำลังจะบอกกล่าวต่อไปนี้นับว่านำเอา VR มาใช้งานได้อย่างน่าสนใจ Craig Chaytor คุณพ่อผู้มีลูกสาวนามว่า Imogen ลูกสาวของเขาป่วยเป็นโรคนางฟ้าหรือ Williams Syndrome ที่เป็นโรคหายาก โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ปัญหาหลักของโรคหลายคนคงพอรู้ดีว่ากระทบต่อพัฒนาการด้านสมอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทว่าคุณพ่อคนเก่งเลือกใช้ VR เพื่อมาสร้างประโยชน์ให้กับลูกสาวพร้อมช่วยเยียวยาให้ดีขึ้นแบบเป็นลำดับ วิธารของ Craig ChaytorRead more about VR บำบัดโรคนางฟ้าช่วยทำให้เด็กมีความคิดที่แปลกใหม่ลดอาการคลายเคลียด[…]

แนวทางการป้องกันดาวน์ซินโดรมมีจริงเปล่า

แนวทางการป้องกันดาวน์ซินโดรมมีจริงเปล่า

เวลาที่เราทุกคนมีลูกก็อยากที่จะให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายสมส่วนครบถ้วนทั้ง 32 ประการ คงไม่มีใครอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีอาการป่วยติดตัวมาหรือเป็นเด็กทุพลภาพตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอน ยิ่งหากเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่เครียดหนักเข้าไปใหญ่ โรคดาวน์ซินโดรมเป็นโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนที่สำคัญยังเป็นโรคที่หาทางรักษาไม่ได้ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าหากพ่อแม่คนไหนมีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นโรคดาวน์ซินโดรมก็หมายความว่าจะต้องเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต จึงทำให้เกิดข้อสงสัยจากหลายคนว่าจริงๆ แล้วโรคดาวน์ซินโดรมเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่เพื่อที่ว่าพ่อแม่บางคนจะได้รู้จักการป้องกันโรคนี้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้ลูกของตนเองเกิดอาการป่วยดังกล่าว เราสามารถป้องกันการเกิดโรคดาวน์ซินโดรมกับเด็กได้หรือไม่ หากว่ากันตามหลักทางการแพทย์โรคดาวน์ซินโดรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นนอกจากจะยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแล้วยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวรด้วยเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กคนไหนที่เกิดมาจะมีอาการของโรคดาวน์ซินโดรมหรือไม่ เพราะหากตอนที่อยู่ในท้องแล้วตรวจพบว่าเด็กคนดังกล่าวมีอาการของโรคดาวน์ซินโดรมนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อตอนเขาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่มีอาการป่วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สามารถค้นหาวิธีการป้องกันได้อย่างแน่ชัดแต่มันก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เด็กที่เกิดมาเสี่ยงต่อการเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้ วิธีการหลีกเลี่ยงที่ว่านี้คือจะต้องไม่มีลูกตอนที่อายุเยอะแล้ว เนื่องจากว่าหญิงที่มีอายุเยอะเมื่อตั้งครรภ์ลูกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้ ปกติช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ของหญิงสาวก็คืออายุระหว่าง 24-30 ปี นอกจากนี้คนที่เป็นภาวะมีบุตรยากแล้วเกิดตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะก็มีโอกาสที่เด็กเกิดมาแล้วจะป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้เช่นเดียวกัน อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วการที่เด็กป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมยังไม่สามารถหาวิธีการป้องกันได้อย่างแน่ชัดรู้แต่เพียงว่าควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หากอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ตั้งครรภ์อายุยังน้อยจะไม่มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการตรวจครรภ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นโรคดาวน์ซินโดรมหรือไม่

กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม คืออะไร

กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม คืออะไร

โรคดาวน์ซินโดรมหรือกลุ่มอาการดาวน์น่าจะเป็นโรคที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ปัจจุบันนี้แม้ยังไมสามารถมีวิธีการรักษาอาการดังกล่าวให้หายขาดได้แต่จริงๆ แล้วผู้ที่มีอาการเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าต้องได้รับการใส่ใจดูแลจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดรวมถึงคนอื่นๆ ที่พบเจอก็ต้องเข้าใจในอาการที่พวกเขาเป็นด้วยเช่นเดียวกัน ทำความรู้จักกับกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการมีโครโมโซม 21 เกินมาแบบทั้งอันหรือแค่บางส่วน ผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะนี้จะพัฒนาการช้า ใบหน้าเป็นลักษณะเฉพาะ เกิดความพิการในด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ระดับสติปัญญาโดยเฉลี่ยของผู้ที่มีอาการดาวน์ซินโดรมในผู้ใหญ่อายุประมาณ 50 ปี จะมีความคิดเท่ากับเด็กที่อายุประมาณ 8-9 ปี อย่างไรก็ตามระดับสติปัญญาของผู้ป่วยแต่ละคนสามารถแตกต่างกันได้ สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้กลายเป็นกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมก็มาจากการมีโครโมโซมงอกเกินออกมา 1 แท่ง นั่นคือโครโมโซมคู่ที่ 21 ปกติแล้วจะมี 2 แท่งแต่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีทั้งหมด 3 แท่ง ทางการแพทย์จะเรียกลักษณะดังกล่าวว่า แฝดสามของโครโมโซม 21 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดโรคนี้เฉลี่ยถึง 95% นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ รองลงมาอีกนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนของโครโมโซม นั่นก็คือโครโมโซมเกิดการย้ายที่ เช่น โครโมโซมคู่ที่ 14 มายึดติดกับคู่ 21 เป็นต้น สาเหตุนี้พบได้ 4% ส่วนอีกสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดกลุ่มอากาเหล่านี้ได้แต่น้อยมากแค่ 1% นั่นคือ มีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่ง ในคนๆRead more about กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม คืออะไร[…]

การบำบัด Williams syndrome โดยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม

การบำบัด Williams syndrome โดยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม

โรค Williams syndrome หรือโรคนางฟ้า ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งหากให้พูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือ โรคที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือเพียงแค่คอยประคองอาการพร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกป่วยเป็นโรคนี้ก็คือมักจะต้องเผชิญกับเรื่องของพฤติกรรม ความคิด หรือพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ วิธีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของเด็ก Williams syndrome ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ ลำดับแรกที่จะต้องกล่าวถึงกันก่อนก็คือเด็กที่ป่วยเป็นโรค Williams syndrome จำเป็นจะต้องได้รับการใส่ใจดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลัก เนื่องจากว่านอกจากความผิดปกติทางด้านร่างกายที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้ว โรคนี้ยังเกิดเป็นความผิดปกติอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วย หมายความว่าลักษณะทางความคิดหรือพฤติกรรมของเด็กที่ป่วยเป็นโรค Williams syndrome ได้แสดงออกมาจะแตกต่างกับเด็กทั่วไปค่อนข้างชัดเจน ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ จะมีความร่าเริงผิดกับเด็กธรรมดาทั่วไป สามารถเข้าหาคนแปลกหน้าได้ง่าย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดกับพฤติกรรมของเด็กให้ได้โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทั่วๆ ไปเขาทำกัน – เรียกได้ว่าเด็กทั่วไปทำอะไรก็ให้เด็กที่เป็นโรค Williams syndrome ได้ทำเหมือนกันทุกๆ อย่าง ทั้งการพูด อ่าน เขียน การเรียนรู้ เพื่อให้เขารู้สึกว่าจริงๆ แล้วการที่เขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ เลย มันทำให้เด็กเองได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคนในวัยเดียวกัน รวมถึงยังได้เรียนรู้ในทัศนคติความคิดของเด็กวัยเดียวกันว่าพวกเขาคิดกันอย่างไร จากนั้นก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองคอยสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้คิดตามไปด้วย ให้เด็กมีความคิดที่รักในเสียงดนตรี – ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเด็กที่ป่วยเป็น Williams syndromeRead more about การบำบัด Williams syndrome โดยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม[…]

Williams syndrome ควรทำอย่างไรให้เด็กเข้าสังคมได้โดยที่เขาไม่คิดว่าอยู่ตัวคนเดียว

Williams syndrome ควรทำอย่างไรให้เด็กเข้าสังคมได้โดยที่เขาไม่คิดว่าอยู่ตัวคนเดียว

ความผิดปกติของโรค Williams syndrome หรือ โรคนางฟ้า นอกจากเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอาการใบหน้าผิดปกติ นิ้วก้อยโก่งงอ ตัวเตี้ย หน้าอกจม สายตายาว แล้ว ยังมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาท ระบบความคิดด้วย นั่นคือเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้ เป็นเด็กสมาธิสั้น เมื่อเป็นเช่นนี้การเข้าสังคมของเด็กที่ป่วยกับเด็กทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าปกติ พ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นโรคนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจให้ความดูแลมากเป็นพิเศษ วิธีในการทำให้เด็กป่วยเป็นโรค Williams syndrome สามารถเข้าสังคมได้ ต้องให้เด็กรู้จักการอยู่กับเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน – สิ่งแรกที่จะสามารถทำให้เด็กที่ป่วยเป็น Williams syndrome สามารถเข้าสังคมได้อย่างปกติสุขก็คือจำเป็นต้องให้เขาได้รู้จักกับการอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกันเสียก่อน ง่ายที่สุดก็คือการที่พ่อแม่พาเด็กไปอยู่กับกลุ่มเด็กทั่วไป เช่น ในสวนสาธารณะ, ให้เรียนในโรงเรียนปกติ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าจริงๆ แล้วเขาก็ไมได้แตกต่างกับเด็กทั่วไปสักเท่าไหร่นัก ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนทั่วไป – การพาเขาออกไปยังสถานที่ต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า ไปสวนสนุก สถานที่ใดก็ได้ที่มีคนพลุกพล่านเยอะๆ จะทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆ แล้วคนทั่วไปมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อเขารู้สึกได้ก็จะเกิดการจดจำ เรียนรู้ และเข้าใจในสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เลือกให้เขาทำกิจกรรมที่ต้องพบปะกับผู้คน – เด็กที่ป่วยเป็น Williams syndrome มักมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่เองอาจส่งเสริมให้เขาได้เล่นดนตรีอย่างที่ใจต้องการRead more about Williams syndrome ควรทำอย่างไรให้เด็กเข้าสังคมได้โดยที่เขาไม่คิดว่าอยู่ตัวคนเดียว[…]