การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นโรค วิลเลี่ยมซินโดรม

speech-syndrome

การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของเด็กในวัยต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การให้รู้จักการเรียนรู้ตามพัฒนาการและตามวัยที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องทำ ไม่อย่างนั้นเด็กที่เติบโตมาอาจจะกลายเป็นคนที่สร้างภาระให้กับสังคมหรือว่าไม่รู้จักการเรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเป็นได้เช่นเดียวกัน นี่จึงขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของพ่อแม่เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กปกติการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย เพราะการพัฒนาของเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นไปตามวันที่สมควร แต่กับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ป่วยเป็นโรควิลเลี่ยม ซินโดรม หรือ โรคนางฟ้า เด็กเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติหลายเท่า เนื่องจากทั้งอาการของเด็กที่เป็นรวมไปถึงลักษณะทางร่างกายต่างๆ มันส่งผลให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามวัยปกติเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป พ่อแม่เองจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเอาใจใส่เด็กเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษ

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโรควิลเลี่ยม ซินโดรม ที่ควรจะทำ

  1. พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เด็กทั่วไปทำ – ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคม เรื่องของการพูด อ่าน เขียน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กทุกคนพึงจะต้องกระทำ แต่สำหรับเด็กที่เป็นโรควิลเลี่ยม ซินโดรม อาจจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติหน่อย ทว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องทั่วๆ ไปให้กับเขาเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนที่แปลกไปจากคนอื่นๆ ในสังคม สามารถที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจกับคนอื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งจะทำให้เด็กเองมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและการพยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วย
  2. ส่งเสริมด้านดนตรี – เด็กที่ป่วยเป็นโรควิลเลีย่ม ซินโดรม นั้นจะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือเด็กเหล่านี้จะมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีเก่งมาก พูดง่ายๆ ก็คือจะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสูง เพราะฉะนั้นหากเด็กป่วยเป็นโรควิลเลี่ยม ซินโดรม พ่อแม่ควรจะสนับสนุนให้เขานั้นได้แสดงออกทางด้านดนตรีจะเป็นด้านที่เขาให้ความสนใจมากที่สุด
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีสมาธิ – เด็กที่ป่วยเป็นโรควิลเลี่ยม ซินโดรม มักจะมีปัญหาในด้านของการเป็นเด็กสมาธิสั้น เพราะฉะนั้นจึงควรส่งเสริมให้เขาได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและไม่ให้เป็นเด็กสมาธิสั้น