การบำบัด Williams syndrome โดยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม

โรค Williams syndrome หรือโรคนางฟ้า ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งหากให้พูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือ โรคที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือเพียงแค่คอยประคองอาการพร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกป่วยเป็นโรคนี้ก็คือมักจะต้องเผชิญกับเรื่องของพฤติกรรม ความคิด หรือพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้

วิธีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของเด็ก Williams syndrome ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้

ลำดับแรกที่จะต้องกล่าวถึงกันก่อนก็คือเด็กที่ป่วยเป็นโรค Williams syndrome จำเป็นจะต้องได้รับการใส่ใจดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลัก เนื่องจากว่านอกจากความผิดปกติทางด้านร่างกายที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้ว โรคนี้ยังเกิดเป็นความผิดปกติอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วย หมายความว่าลักษณะทางความคิดหรือพฤติกรรมของเด็กที่ป่วยเป็นโรค Williams syndrome ได้แสดงออกมาจะแตกต่างกับเด็กทั่วไปค่อนข้างชัดเจน ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ จะมีความร่าเริงผิดกับเด็กธรรมดาทั่วไป สามารถเข้าหาคนแปลกหน้าได้ง่าย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดกับพฤติกรรมของเด็กให้ได้โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

  1. พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทั่วๆ ไปเขาทำกัน – เรียกได้ว่าเด็กทั่วไปทำอะไรก็ให้เด็กที่เป็นโรค Williams syndrome ได้ทำเหมือนกันทุกๆ อย่าง ทั้งการพูด อ่าน เขียน การเรียนรู้ เพื่อให้เขารู้สึกว่าจริงๆ แล้วการที่เขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ เลย มันทำให้เด็กเองได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคนในวัยเดียวกัน รวมถึงยังได้เรียนรู้ในทัศนคติความคิดของเด็กวัยเดียวกันว่าพวกเขาคิดกันอย่างไร จากนั้นก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองคอยสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้คิดตามไปด้วย
  2. ให้เด็กมีความคิดที่รักในเสียงดนตรี – ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเด็กที่ป่วยเป็น Williams syndrome ก็คือจะมีความสามารถทางด้านดนตรีสูงมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เด็กได้รู้จักว่าสิ่งที่พวกเขาถนัดที่สุดคืออะไร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยนำเอาจุดเด่นตรงนี้มาใช้นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเช่นกัน เพื่อที่เด็กจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ทางด้านดนตรีที่พวกเขารัก

รู้จักให้ทำอะไรด้วยความตั้งใจ – ปัญหาหนึ่งของเด็กที่ป่วยเป็น Williams syndrome จะมีอาการสมาธิสั้น จึงจำเป็นต้องให้เขารู้จักทำอะไรนานๆ จดจ่อกับเรื่องดังกล่าวอย่างตั้งใจ เป็นพฤติกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเขาไปในทางที่ดีขึ้นกับการพยายามเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ไม่ใช่ทำอะไรแล้วก็ทิ้งขว้างไปหาสิ่งใหม่อย่างรวดเร็ว