ufa191

ABOUT US

เรื่องราวของเรา
สิ่งดีๆ ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเด็กจะมีความเป็นอยู่อย่างไร

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ CAWS สำหรับผู้ปกครองทุกท่านๆ ที่คุณรู้ว่าเด็กของคุณได้วินิจฉัยว่า เป็นอาการของ Williams syndrome ทางเรามีข่าวสารต่างๆ ที่คุณอยากจะรู้ด้วยอยู่มากมายเท่าที่จะทำได้ แล้วการมาถึงอาการนี้ต้องได้รับการใส่ใจจากทุกท่าน เด็กพวกนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยจึงต้องมองให้ลึกในจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้นไป เราจึงอยากเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาของเด็กที่เป็นโรคดังนี้ให้มีชีวิตที่สดใสแล้วอยากจะให้มันมีอะไรมากกว่าเดิม แล้วเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นมากไปอีกขั้น แล้วยังได้พบข่าวสารสาระต่างๆ เกี่ยวกับตัวเด็กที่เป็นโรค Williams syndrome เพื่อแก้ไขได้อย่างทันเวลา แล้วตัวของพวกเขาจะได้เดินสู่เส้นทางโลกอันสดใสในวันข้างหน้า หัวใจความรู้สึกของเขา คือ หัวใจของเรา

Personal Info


Phone Number : +123 2547 5598

Locations : Canada Place

Websitt : www.caws-can.org

Facebook : Williams Syndrome - CAWS

รอยยิ้มของพวกเด็ก Williams syndrome

ความสุขของเด็กในสถานที่ไปเยี่ยม williams-syndrome-man-all-smile

TEAM CAWS-CAN

ผู้อำนวยความสะดวกช่วยเหลือเด็กในสถานที่องค์กร

dr-jim-white

DR. JIM WHITE

MANAGER

ผู้ดูแลส่วนต่างๆ ในองค์กร Caw-Can ให้มีความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายหาวิธีการรักษาโรคให้สำเร็จ

dr-robeat-johnson

DR. ROBEAT JOHNSON

ASSISTANT

ผู้ช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผนเป้าหมายให้ดีของ CAWS-CAN ต่อไปในอนาคต

 

dr-leons-madisonwip

LEONS MADISONWIP

ASSISTANT

ผู้ช่วยสาขา CAW-CAN ในด้านอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายดูแลให้อยู่วิถึความมั่นคงเพื่อให้งานเดินก้าวหน้าไปด้วยดี

dr-zara-jackson

DR. ZARA JACKSON

CONSULTANTS

ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง Williams syndrome แล้ะ ด้านอารมณ์ต่างของเด็กแล้วการแก้ไขต่างๆ

Comment

Click me to change the description.