วิธีทำการรักษาให้ยาสำหรับผู้ที่เป็นออทิสติก

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกแต่ละราย มีความรุนแรงของโรคและมีลักษณะความผิดปกติแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาที่เหมาะสมจึงมีความแตกต่างออกไปด้วย เพื่อความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ล่ะราย ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางจิตวิทยา,การศึกษาอย่างเจาะลึก,การฝึกอบรมผู้ปกครอง รวมทั้งการใช้ยาในกรณีมีความผิดปกติอื่นๆ เข้ามาแทรกในการรักษา

ไม่มีการรักษาใด สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่ถึงกระนั้นก็มีโปรแกรมการศึกษารวมทั้งขั้นตอนบำบัดพฤติกรรมหลายหลายรูปแบบ ซึ่งจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กที่มีอาการออทิสติกให้ดีขึ้นจนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างเป็นปกติสุข

การบำบัดทางจิตวิทยา

ถ้าพฤติกรรมของบุตร-หลานของคุณมีความรุนแรง จนก่อให้เกิดปัญหา พวกเขาจะได้รับการประเมินเพื่อหาถึงสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นไปได้ เช่น ภาวะสุขภาพกาย,ปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจเกี่ยวข้อง สำหรับเด็กที่เป็นออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น มีความวิตกกังวลค่อนข้างสูง อาจต้องมีการบำบัดทางจิตวิทยาร่วมด้วย

การบำบัดทางจิต เช่น การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับนักบำบัด เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึก ซึ่งนักบำบัดจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อย่างไร อาการเหล่านี้จึงเลวร้ายลง

การใช้ยา

สำหรับในบางกรณี อาจต้องใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น…

  • ปัญหาการนอนไม่หลับ – หลับยาก อาจได้รับการรักษาด้วยยา เช่น Melatonin เพื่อทำให้หลับง่ายขึ้น และนอนหลับลึก เป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้น
  • ภาวะซึมเศร้า อาจได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)
  • โรคชัก ได้รับการรักษาด้วยยากันชัก
  • โรคสมาธิสั้น ได้รับการรักษาด้วยยา เช่น methylphenidate เป็นต้น

นอกจากนี้ถ้า ลูก – หลาน ของคุณมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวจัดการได้ยาก เช่น ชอบอาละวาดหรือทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้ง อาจได้รับการรักษาด้วยยารักษาอาการทางจิต ถ้าหากพฤติกรรมนั้นรุนแรงมาก จนกระทั่งไม่อาจทำให้ดีขึ้นได้ด้วยการบำบัดทางจิตวิทยา

โดยยาเหล่านี้สามารถเกิดผลข้างเคียงได้ รวมทั้งมักถูกสั่งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาสภาวะที่เป็นอยู่ ถ้ามีการสั่งยาให้แก่บุตร – หลานของคุณ เด็กก็จะได้รับการนัดเพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทำการประเมินว่ายาทำงานมีประสิทธิภาพดีหรือไม่

การรักษาโรคออทิสติกด้วยยาเป็นการเสริมของการรักษา และเป็นการบรรเทาอาการหรือรักษาอาการบางอย่างที่ไม่ต้องการเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยรักษาระดับความรุนแรงของโรคให้ลดน้อยลงหรือหายขาดได้ ยาชนิดต่างๆ ที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคออทิสติกนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางสมอง เช่น ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง,ยาต้านอาการซึมเศร้า,ยาต้านลมชัก เป็นต้น