This Theme Supports a Custom FrontPage

พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่คุณควรรู้ 

พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่คุณควรรู้ 

วันนี้เราจะพามารู้จักกับโรคประหลาดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน โรคนี้ชื่อว่า “วิลเลี่ยมซินโดรม” (Williams Syndrome) ถือเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่เราเรียกกันว่า “โรคนางฟ้า” เด็กที่เป็นโรคนางฟ้านั้น จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการักษาเฉพาะทาง โรคนี้เกิดจากความผิดพลาดทางโครโมโซม ซึ่งอาจเกิดได้จากในตอนทีเป็นไข่หรือเสปิร์ม เมื่อเจริญวัยเป็นทารกเด็กก็จะเกิดมาพร้อมกับโรควิลเลี่ยมซินโดรม มักจะเกิดขึ้น 1 ใน 10,000 คนของประชากรทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีเด็กที่เป็นโรคนี้มากกว่า 2 – 3 หมื่นคน ซึ่งเชื่อกันว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่เป็นโรควิลเลี่ยมซินโดรม เด็กส่วนใหญ่ที่เป็นโรควิลเลี่ยมซินโรมจะมีลักษณะพิเศษบนใบหน้า พวกเขามักจะมีจมูกขนาดเล็ก มีปากกว้างกว่าปกติ คางตื้น ตามีอาการบวม มีม่านตาที่โดดเด่น พฤติกรรมของเด็กมักจะมีอาการคล้ายกับเด็กออทิสติก นั่นทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาในด้านพัฒนาการทางสมอง ร่างกายและภาษาได้ช้ากว่าปกติ มีความรู้สึกไวต่อเสียงมาก เวลากินข้าวก็มักจะมีปัญหาเพราะไม่ยอมกินง่ายๆ และยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรรู้ดังนี้ 1.คนที่เป็นโรคนางฟ้าจะมีความยากลำบากในการจดจำการเรียนรู้ยากกว่าคนอื่น 2.เด็กจะมีพัฒนาการที่ช้าอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่การหัดเดิน ฝึกเข้าห้องน้ำหรือหัดพูด 3.เด็กจะมีอาการไวต่อเสียงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคลื่นความถี่สูงหรือเสียงสัญญาณรบกวน อาจทำเด็กรู้สึกปวดหัวหรือแย่กว่า อาการนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามอายุของพวกเขา 4.ส่วนใหญ่จะมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อต่ำตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุสูงขึ้นอาจทำเป็นโรคข้อแข็ง ทำให้เคลื่อนไหวได้ติดขัด ดังนั้นการพาไปทำกายภาพบำบัดจะช่วยรักษาสภาพกล้ามเนื้อให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 5.อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ตรงกันข้ามกับเด็กออทิสติก เพราะเด็กเหล่านี้เป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวและคนอื่นเป็นพิเศษ ไม่กลัวคนแปลกหน้าและมักใช้ท่าทางที่สุภาพในการเข้าหา 6.โครงสร้างไตของพวกเขาผิดปกติจากคนทั่วไป และมักจะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไตมากเป็นพิเศษ 7.มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงRead more about พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่คุณควรรู้ […]